خانه / مقالات / موفقیت چیست؟

موفقیت چیست؟

%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA موفقیت چیست؟

موفقیت

وفقیت یک حس داخلی است که تا شخص باور نداشته باشد کسی نمی تواند بگوید که او شخص موفق ی است.یکی از خصوصیات ی موفق یت هدفمندی است ,با پیدا کردن راههای درست می توان به موفق یت دست پیدا کرد. به گفته آبراهام لینکلن:”بیشتر مردم همان اندازه خوشبخت هستند که خود می خواهند.”

گاهي از مالک نظران معتقدند خوب یت مثلثی طلایی است؛ مثلثی که سه ضلع آن عبارتند از:

۱٫ نظم آرامش
۲٫ پروگرام ریزی دقت
۳٫ سرعت عمل زمان‏شناسی

پرمودیترا می ‏نویسد: «حتی یک سازمان خوب امتداد سایه مدیر خوب است» در واقع هر آدم ی ناخدای کشتی زندگی خویش است زمانی موفق خواهد بود که بهتر بیندیشد، خوب حرکت نماید ، خوب با تغییرات سازگار شود، خوب پروگرام ‏ ریزی و بهتر عمل نماید .
ویلمام جیمز می ‏نویسد: «بزرگ‏ترین کشف نسل ما این است که آدم میتواند با تغییر دادن نگرش زندگی ‏اش را تغییر دهد.»
ما امروزه اکثرا ٌ در شرایط شتاب هستیم و سعی داریم موارد را حل کنیم؛ اما در واقع بر شدت آن‏ها می‏افزاییم. از آن جا که تمام چیز را مسئله مهمی می‏دانیم، از یک درام به سراغ درامی دیگر می‏رویم بعد از مدتی به تدریج باور می‏کنیم که تمام چیز مسئله بزرگی است. به این مهم توجه نمی‏کنیم که طرز برخورد ما با موارد روی چگونگی حل آن‏ها تأثیر می‏گذارد. ما بایستی بیاموزیم که با موارد راحت‏تر برخورد کنیم. اگر این نکته را بیاموزیم، موارد ی که حل ناشدنی به نظر می‏رسند راحت‏تر و بی‏ارزش ‏تر به نظر خواهند رسید و حتی موارد بزرگتر به راستی اضطراب ‏آمیز به قدر سابق آدم را ناآسان نمی‏کنند.
خوشبختانه به گونه‏ای دیگر هم می‏توان با زندگی روبرو گشت؛ روشی ملایم‏تر که زندگی را ساده‏تر اشویِژگزینشه را سازگارتر می ‏سازد. لازم ه این زندگی راحت‏تر ملایم‏تر این است که عادت‏های کهنه را با واکنش‏های نو عوض کنیم. عادات جدید تر سبب می‏شوند زندگی رضایت بخش‏تر سرشار تری داشته باشیم.

سه رکن ضروری:
گاهي از مالک نظران، مانند«گواین»، معتقد هستند سه عنصر یا رکن ضروری در داخل ما وجود دارد که در هر وضعیتی، تجسم خلاقیت و خوب یت را رقم می‏زنند. این عناصر عبارتند از:

۱٫ آرزو
آرزو خواستن مقدمه باور است و می بایست از دل جان باشد. آدم ی که آرزوهای معقول دارد، به وهله آفرینش دست خواهد یافت. منظور از آرزو احساس روشن نیرومند است نه خواستن از سر اعتیاد و حرص و تملک. گاه، در خصوص گاهي موارد ، از خود بپرسید: «آیا حقیقتاً از صمیم قلب می‏خواهم این هدف محقق شود؟» آرزوها موتور حرکتند. این موتور، موتورهای ذهنی را به تکاپو توقف‏ها را به تلاطم در می‏آورد. هر چه آرزوها معقول‏تر باشند، درجه تحققشان بالاتر می‏رود.

۲٫ باور
ایمان انتظاری مطمئن است؛ هر چه بیش‏تر به هدف برگزیده خود و امکان حصول آن اعتقاد داشته باشید؛ یقین حس خواهید کرد. همواره از بپرسید: باور قلبی دارم که این هدف می‏تواند وجود داشته باشد؟ باورم این است که حصول تحقق آن برای من ممکن است ؟ ی باورمندی به خوب یت بالا باشد، آدم از مواهب زیر برخوردار می‏گردد:

الف) نوع نگاهش به زندگی مثبت می شود .
ب) حرکت، کار و تلاش را با برنامه ریزی توأم می‏کند.
ج) در تکرار شکست‏های جزئی حل نمی شود .
د) همواره برای توفیقات بیشتر کار می ‏کند.
چنانچه آدم ی تمایلات و آرزوهای را مرده تلقی نماید خود را در کل عالم بی ستاره به شمار آورد، به وهله باور مثبت نمی‏رسد و همواره در باور بد غوطه‏ ور خواهد شد. بعضی از اشویِژگزینشه فریاد میزنند «من در انتظار بدترین حوادث هستم» یا فریاد می‏زنند و باور دارند که: «باز بدترین‏ها در راه است.»
بدیهی است آدم همان گونه می ‏زید که باور دارد. قبول شکست پیاپی و ایمان به اضمحلال وجود عدم اندیشه در مراحل موفق یت، آدم ی را بی‏ ویژگی می‏کند آدم در تخریب تسلیم می‏شود. این افراد عملاً بدترین و غیر منتظره‏ترین حوادث را به خود می‏خوانند. پس ، باید در شروع اندیشه را دگرگون کنند. ی فرد عادت نماید پیوسته باخت‏ها، شکست‏ها، فقدان‏ها، کینه‏ها، دشمنی‏ها اتفاقات ناگوار را پیشاپیش فراخواند؛ دیگر به سمت خوب یت‏ها کامیابی‏ ها و خوشبختی‏ ها برکات جهت نمی ‏یابد. پس کاری بکنید تا موفق یت را به وهله باور برسانید چیزی بپندارید که شما منتظرش هستید؛ زیرا ایمان فعال، شعور نیمه هوشیار را تخریب می‏کند.
باورهای مثبت علت هدایتگر آدم به سمت موفق یت است و آدم خوب یت جو؛ خوب یت ساز می‏شود. گویا دستانی نامرئی به سمت او دراز می‏شوند تا وی را یاری دهند. چنین آدم ی، نظم، پروگرام ریزی و فرصت‏شناسی می‏شود.
باورهای بد نیز به اندازه باورهای مثبت قدرت دارند؛ اما تأثیر بد می ‏گذارند. گاه یک باور بد یقینی؛ ترکش‏های خود را در همه زندگی فرد رها می‏سازد. نمی بایست فراموش کرد که باور داشتن به چیزی سبب می‏شود آن چیز تجلی نماید .

قانون تدارکات‏

قانون تدارکات می گوید:
اولاً، آدم نیاز دارد برنامه ‏ های کوتاه مدت، بین مدت دراز مدت داشته باشد.
ثانیاً، آدم می بایست و قطعا ً برای روز مبادا تدارکات منطقی معقول داشته باشد؛ اما اگر شما خود را جهت چیزی که از آن می‏استرس ید یا به آن احتیاج ندارید، آماده بکنید ، همان را به سوی جذب خواهید کرد. حضرت داوود می‏فرماید: « ً از آنچه می‏استرس یم بر سرمان خواهد آمد.»
ما عموماً در اطرافمان می ‏شنویم: «من می بایست پولی جهت وقت بیماری کنار بگذارم.» بدین ترتیب، به طور مُصمم فرد، را تهیه می‏بیند. گروهی می ‏گویند: «من جهت روزهای سخت پولی کنار می‏گذارم.» این افراد در مورد روزهای سخت و بی‏چیزی به وهله باور و ممکن است یقین رسیده‏اند و به طور حتم روزهای سخت خواهند داشت؛ چون منتظر لحظه ای بسیار زیاد ناگوارند. اما انبارهای غله هر فرد بایستی پر باشد و از حساب مالی مطمئن ارزشمند ی بهره ببرد؛ ولی می بایست آگاه بود درست پیش رفت. موفق یت‏هایی که به خاطر استرس ، آرزو شود، نوعی شکست پنهان یا دلهره و ترس وحشتناک از شکست بزرگ است. خوب یت را به خاطر توفیق برای اعتماد به نفسو به خاطر باورمندی خویش آرزو بکنید . نیچه می‏گوید: «آدم چگونه ‏ای است که می‏تواند با هر چرایی بسازد. به شرطی که باور داشته باشد.»

۳ .پذیرش
آدم ی می بایست مشتاق پذیرفتن و داشتن چیزی باشد که جویای آن است. گاه بی‏آن که هدفی را بخواهیم، دنبال می‏کنیم؛ فقط به این که از فرایند دنبال کردن یک امر یا رویداد لذت می‏بریم. همواره می بایست از خود پرسید: «آیا به راستی می‏خواهم این را به طور کامل داشته باشم؟»
مجموع سه رکن آرزو، باور و پذیرش را نیت می ‏نامیم. باید به خاطر سپرد:
الف) هر گاه نیت شخص جهت آفریدن چیزی کامل شود، مرزهای موجود را در هم می ‏شکند.
ب) هر گاه شخص سراپا طلب آرزو باشد اعتقاد کامل داشته باشد، برای انجام هر کاری توانایی دارد. به قول دکتر شریعتی وقتی عشق فرمان می دهد، محال سر تسلیم فرود می ‏آورد.
ج) هر گاه کاملاً مشتاق و باورمند به سمت کاری حرکت کردید، آن را انجام شده تلقی بکنید . در روایات داریم: «الاعمال بالنیات؛ کارها با نیت‏ها تحقق می ‏یابند.»
د) هر گاه نیت شما روشن‏تر و نیرومندتر باشد، تجسّم خلاّق شما سریع‏تر و آسان‏تر به ثمر خواهد رسید.

آزمایش پالایشگری
یکی از آزمایش های معروف ی که روان شناسان بر آن تأکید می ‏ورزند، پالایش افکار است که شروع راه پروگرام ریزی موفق یت به شمار می آید؛ زیرا: قدرتمندترین کاری که برای عوض کردن جهان می‏توانید انجام دهید، عوض کردن اعتقادتان در مورد ماهیت زندگی مردم است و واقعیت، تبدیل این باور به اعتقادات مثبت‏تر و عمل طبق آن است.
پس اگر در رسیدن به هدفی دچار مساله هستید خود را ناموفق می ‏پندارید یا احساس می ‏کنید در درونتان پایداری ی وجود دارد که نمی‏گذارد به هدف برسید، آزمایش پالایشگری زیر را انجام دهید:
یک صفحه کاغذ بردارید و بالای آن بنویسید: افکار زیر علت ناتوانی من در رسیدن به هدف است. آنگاه آنچه به ذهنتان می‏ آید فهرست بکنید . مدت زمان زیاد به هر عبارت فکر نکنید و بسیار زیاد ی آن را جدی نگیرید. فوراً حدود ۲۰ یا ۳۰ مورد را – حتی چنانچه احمقانه بچگانه می‏نماید – بنویسید؛ جهت مثال می‏توانید موارد زیر را یادداشت بکنید :

خیلی تنبل هستم.
خودم را کوچک‏تر از تصور دیگران می‏بینم.
پول کافی ندارم.
قبلاً امتحان کرده ‏ ام و اثر نکرده است.
مادرم گفته نمی ‏توانم.
نمی‏ خواهم.
خیلی سخت است.
می ‏استرس م.
شاد نیستم.
در جهان این آسمان یک ستاره ندارم.
بدبخت‏ترین آدم م.

هم اکنون چند دقیقه آرام بنشینید و ببینید کدام از موارد ی که نوشته‏اید به راستی حقیقت دارند تا چه اندازه به آن‏ها اعتقاد دارید. بدین ترتیب، در می ‏یابید چه نوع محدودیت‏هایی را بر خود و جهان تان تحمیل کرده ‏ اید. هر گاه احساس کردید بسياري از این موارد وهمی اند، فهرست را پاره بکنید و دور بیندازید. این نشان می‏دهد:
الف) موارد ی که نوشتید نمی بایست در زندگیتان اقتدار داشته باشند.
ب) ایمان به هدف فراسوی باورهای غلط است.
ج) حقیقت وجود خود و توان شما خیلی فراتر از وضع موجود است.

باورهای موفق یت‏
اگر بعد از آزمایش پالایشگری آرام بنشینید بیاسایید و چند جمله تأکیدی مثبت باز سازنده را جانشین باورهای بسته منقبض محدود کننده خود سازید، گامی بلند به سمت موفق یت برخواهید داشت و در واقع به سمت برنامه ریزی خوب یت پنجره‏ ای خواهید گشود. عبارات تأکیدی زیر در این زمینه مفید است:
– اکنون تمام قدیم را به طور کامل رها می‏کنم. من آزآدم !
– هم اکنون هر گونه اعتقاد منفی و محدود کننده را نابود می‏کنم. این گونه باورها بر من اقتداری ندارند.
– اکنون تمام را می ‏بخشم و رها می‏کنم.
– من می‏توانم شاد و خوشبخت و سعادتمند باشم.
– هم اکنون هر چه حس گناه، استرس خشم و خشم نفرت انزجار است، دور می‏ریزم. من آزاد، روشن و شفاف و پر از انرژی ام.
– من از خوب یت سرشار م.
– من همنام بعضی پیامبرانم. نام دیگر من مانند نام دانیال پیامبر است؛ زیرا دانیال یعنی «خدا نگهدار من است.»
– من را خوب می‏دانم.
– تمام موانعی را که بر سر راه بیان کامل و کامروایی زندگی من وجود دارند، بر خواهم داشت.
– جهان خیلی زیبا و رفیق داشتنی است.
– کائنات از وفور نعمت سرشار است همواره خدا روزی رسان است.
– تمام را عفو می ‏کنم می ‏بخشم .
– من از خوب ی و نیکی خدمت و توفیق آکنده‏ ام.
– من خدا را به روشنی ستارگان در دل زیبا ی شبانه آسمان حس می‏کنم.
– من با خدا هستم خدا با من است. پس من تماماً موفق یت هستم.

تجسم موفق یت
تجسم موفق یت تنها فن یا تلقین نیست؛ مقامی از دل آبرخي است که از خزانه غیب صادر می شود؛ اما شرایطی دارد. نخستین شرط آن نیّت است که با سه عنصر «آرزو، باور پذیرش» تعریف شد. در پرتو تجسم خوب یت، آدم به اهمیت ی رفیع نائل می‏شود در می ‏یابد که خود، آفریدگار بی ‏وقفه عالم خویش است. تجسم خوب یت ایمان به آن، سبب می شود بین خود و خدا جدایی یا فاصله‏ ای احساس نکنیم. ما تجلی خدا هستیم تمام هستی در وجود ما است، ما در باطن مالک تمام چیز هستیم. تجلی از طریق تجسم خوب یت یعنی فرایند دریافت و ادراک این حقیقت مرئی ساختن قدرت الهی وجودمان در عرصه‏ های زندگی است.
جذاب این که تمام ما در ژرفای دل از غایت برتر خویش باخبریم. تمام ما می‏دانیم در وجود ما قدرت‏هایی پنهان است که چنانچه به کار افتد، جهان ما دگرگون می ‏شود. بسياري از ما سال‏ها است با موتورهای خاموش بدون برنامه خطی زندگی کرده ‏ ایم، در حالی که ۹۰ درصد ما میدانیم قدرت‏های بسياري در داخل ما به ودیعه گذاشته شده است. این جریان ممکن است جهت بسياري از ما به شیوه‏ های گوناگون روی داده است.
یکی از دوست ها تعریف می‏کرد:
روزی یک کش محکم پول را به دست گرفته بودم تا با انگشتان دو نیم کنم. ابتدا آن را دور دو انگشت سبابه پیچاندم با دو دست کشیدم؛ اما پاره نشد. پس با چهار انگشت هر دو دست آن را کشیدم؛ ولی پاره نشد. پس محکم با تمام انگشتان و کف دست آن را از دو طرف کشیدم؛ ولی پاره نشد. چون احساس می‏کردم کسی مرا نمی‏بیند، پاهای را دراز کردم، یک طرف کش را به انگشت پا قلاب کردم با دو دست آن را کشیدم؛ ولی پاره نشد. متحیر، مأیوس و ورشکسته حلقه کش را بیرون آوردم. برادرم که مرا زیر نظر داشت، فاتحانه به میدان آمد و گفت: فلانی تو همواره ناتوانی، اصلاً بی ‏عرضه‏ ای، این کش را به کوچولو ۶ ساله بده تا با دو انگشت قطع نماید و… . در یک لحظه غیرتی شدم، نیرویی عجیب در درونم فوران کرد حلقه کش را با دو انگشت سبابه با کمترین فشار پاره کردم.
راز این موفق یت آشکار است. آدم جهت خوب یت در هر کاری به مثلث باور، ایمان و تلاش نیاز دارد. این عبارت معروف ارشمیدس، ریاضی دان بزرگ یونان، را هرگز نبایستی از یاد ببریم : «اهرمی از ایمان و باور به من دهید، تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را جابجا کنم.»
تردیدهای قدیم ، ترس و نگرانی ‏های قدیمی، تلقین‏های اطرافیان، ترطعم ای فکری، توقف‏ها و سکون‏های کهنه که اطراف ما را احاطه کرده ‏اند، درهای موفق یت را به روی ما بسته‏اند. قفل‏های گفته شده را نمی‏توان شکست. این قفل‏ها باید گشوده شوند؛ چون گاه شکستن قفل به ساختمان زیبا ی موفق یت آسیب می رساند. پس بایستی کلیدها را یافت قفل‏ها را گشود.

کلیدهای خوب یت‏

پروگرام ریزی: برنامه ‏ریزی جهت خوب یت برج مراقبت پیشروی به سمت اهداف است.
خودباوری:
اساس ایمان خودباوری است. آدم خودباور به توان خویش ایمان دارد ایمان انتظاری مطمئن است.
حرکت: خروج از سکون و عدم توقف ضامن موفق یت است؛ ولی حرکتی که حساب شده و طبق پروگرام باشد.
جرأت: عدم هراس این پا و آن پا کردن و حتی پذیرش شکست‏ها اساس موفق یت است.
خودتشویقی: تشویقی به معنای خود شیفتگی نیست. آدم گاه نیاز دارد فهرست خوب یت‏های خود را تنظیم نماید حتی به گاهي تقدیر نامه‏ ها و سپاسنامه‏ ها چشـم بیندازد تا باور نماید دوباره می‏تواند موفق یتی به وجود آورد.
آدم جهت خوب یت می بایست بلند نظر باشد از بلند پروازی معقول نهراسد. بایستی به جای غرق شدن در نهرهای کوچک به سمت دریاهای موفق یت حرکت نماید ؛ از جویبار حقیری که به چاله‏ای می‏ریزد، هیچ کس مروارید صید نخواهد کرد. شاهین خوب یت در افق‏ها و بلندی‏ها است مروارید توفیق در اقیانوس‏ها. بایستی بلند نظر بلند پرواز غواص بحرهای بی‏کران بود باور داشت که دستان خداوند همواره به سمت آدم ‏های جویای خوب یت گشوده است؛ به قول شاعر: ما از خدا گم شده‏ایم او به جست و جو است.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

تاپ دی اپلیکیشن درخواست خودرو 

برنامه حمل و نقل هوشمند درون شهری در این مطلب می خواهیم با معرفی قدرتمندترین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس
خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان