سرخط خبرها
خانه / مقالات / اسرار موفقیت در کنکور

اسرار موفقیت در کنکور

ra4 1948 اسرار موفقیت در کنکور

ارزو

اسرار موفق یت در کنکور
جهت خوب یت در هر کاری عواملی چون هوش استعداد ، تلاش پشتکار و … ضروری است اما موارد ی مجود دارد که به آن مهارت های خوب یت گفته می شود که با که با بررسي تجربه عملکرد دیگران میتوان به اسرار آن پی برد…

۱- حس خلأ :
معمولا ً شکل گیری هر انگیزه‌ای جهت حرکت ناشی از احساس کمبود و خلاء می‌باشد. آدم تا حس گرسنگی نکند به سوی غذا نمی‌رود تا احساس فقر نکند به سوی غنا گام بر نمی‌دارد.

اثبات این مسأله آسان است. ما جهت حرکت به سوی مقصد احتیاج به «انگیزه» داریم و جهت طی کامل مسیر این «انگیزه» باید لحظه به لحظه تجدید و تقویت شود. تا وقتی که آدم در احساس خلأ کمبودی نکند انگیزه‌ای برای حرکت ایجاد نمی‌شود. بعد از شروع به حرکت هم دوام و استمرار آن منوط است به بقاء این حس . لذا هرلحظه که آدم متوجه شود که کمبود برطرف شده است یا اینطور تصور نماید ، بدیهی است که از حرکت باز می‌ماند.

تحصیل علم هم به همین ترتیب است. آدم تا حس جهل (خلأ علم) نکند به سوی کسب دانش گام بر نمی‌دارد. و برای استمرار این حرکت نیز باید «فقدان علم» همیشه مدنظر باشد. بی‌شک از بین رفتن این حس ، انگیزة جویندة علم را زایل می‌کند او را از حرکت باز می‌دارد.

۲- تعیین هدف :
گام بعدی در دستیابی به یک مقصود معرفت دقیق کامل‌ِ آن است. زیرا بعد از آنکه آدم کمبود خلأ چیزی را در حس ‌کند برای رفع آن تلاش می‌کند. ولی تنها این کافی نیست بلکه او نیازمند دورنمایی است که تا انتها او را در مسیر به حرکت وادارد از انحراف او به اطراف پیشگیری نماید آن چیزی جز تعیین «هدف» و معرفت کامل و دقیق آن نیست. در تعیین هدف نکات زیر باید مورد تذکر واقع شود:

الف) هدف باید متعالی و ارزشمند باشد. شکی نیست اهدافی بی ارزش پوچ مانند «فرار از سربازی» و «چشـم هم‌چشـم ی» نمی‌تواند دورنمای مناسبی جهت حرکت باشد.

ب) هدف باید واضح معین باشد داوطلب کاملاً به آن آگاهی و اعتقاد داشته باشد. بسياري از داوطلبان شرکـت کننده در کنکور از اهداف واقعی بی‌خبرند. زمان ی از آنها پرسیده می‌شود «هدف شما از تحقيق و تحمل سختی‌های شرکـت در کنکور چیست؟» از «علاقه»، «استعداد»، «درآمد» و امثال اینها حرف می‌کنند ولی بعد از چند لحظه اعتراف می کنند که علاقه‌ای به رشتة مد نظر خود ندارند یا برای کسب درآمد نیازی به تحصیل احساس نمی‌کنند و استعدادی در بین نیست. معین نبودن هدف یکی از مهمترین عوامل عدم خوب یت داوطلبان است.

ج) هدف بایستی ثابت باشد. ً تغییر هدف آثار سوء و جبران ناپذیری را بر جای می‌گذارد. در نظر بگیرید داوطلبی برای قبولی در رشته مهندسی عمران شروع به بررسي می‌کند طبق عادت نادرست، خودرا تماماً مصروف یادگیری دروس اختصاصی می‌کند ولی بعد از مدتی بنا به دلایلی تصمیم به شرکـت در آزمون زبان انگلیسی می گیرد در مدت کوتاه باقیمانده تا کنکور مجبور است دروس عمومی را که مدت مدیدی از آنها غافل بوده است بررسي کند. تأثیر ناخوشایند تغییر هدف در چنین موارد ی آشکار است.

د) هدف باید واحد باشد. در نظر داشتن چند هدف آن هم اهدافی که همسو نیستند (مثلاً انتخاب رشته‌هایی که در زیر گروه نیستند) سبب تحمیل تکالیفی بیش از میزان توان بر داوطلب می‌شود.

۳- پروگرام ‌ریزی و مشاوره صحیح اصولی.
بعد از تعیین هدف شروع به حرکت، نخستین نیازی که احساس می‌شود «برنامة صحیح و اصولی» می‌باشد. در این وهله آدم از خود می‌پرسد: «حال که بایستی جهت تحقق یک هدف حرکت کنم «راه درست» کدام است؟ راه درست برای نیل به مقصود همان «برنامـه ‌ریزی صحیح اصولی» است. رسالت پروگرام خوب آنست که ما را با صرف کمترین انرژی و زمان به تمامِ اهداف تعیین شده برساند. پروگرام ‌ریزی صحیح و اصولی برای داوطلبان کنکور می بایست دارای شرایط زیر باشد:

الف) تجزیه زمان باقی مانده به واحدهای کوتاه مدت:
بدین معنا که مثلاً اگر تا روز آزمون صد روز باقی است این صد روز به دوره‌هایی کوتاه مدت همچون دوره‌های هفت یا ده روزه تقسیم شوند و تکلیف داوطلب در هر دوره معین باشد. این تقسیم‌بندی سبب می‌شود داوطلب گذران دوره‌های زمانی را یکی بعد از دیگری احساس نماید و بتواند تا میزانی برنامة آیندة خود را پیش‌بینی نماید در انتها هر دوره را بیازماید تا از میزان پیشرفت خود مطلع شود.

ب) پروگرام ریزی می بایست مبتنی بر تجربه باشد: بدون تردید جهت رسیدن به یک هدف، با کیفیت ترین مطمئن‌ترین راه‌، حرکت در مسیری است که از «آزمون و خطا» سر سلامت به درآورده باشد امتحان خود را پس داده باشد. تجربة پروگرام ‌های غیراصولی و نیازموده همين طور برنامـه ‌هایی که از جانب افراد غیر متخصص غیرکارآزموده طرح‌ریزی شده است به داوطلبان مجموعه در کنکور – که فرصت کوتاه و جبران ناشدنی دارند – به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

ج) تجویز کلیة دروس در کلیه واحدهای زمانی: نکتة بسیار زیاد مهمی که هر برنامة اصولی می بایست آن را تأمین نماید «قرار دادن کلیه دروس در کلیة واحدهای زمانی» است. مثلاً چنانچه برنامـه تحصیلی حاوی هفت مرحلة ده روزه باشد بایستی در هر هفت وهله ، داوطلب کلیة دروس را مورد بررسي قرار دهد. غفلت از هر ماده درسی و تعویق در مطالعة هر درس هرچند کم ارزش ، تبعات سوء جبران ناپذیری را به‌ دنبال دارد.

اما می بایست توجه داشت که کمتر دانش‌آموزی توانایی برنامـه ‌ریزی اصولی و هدفمند را دارد در اینجاست که نیاز به مشاوران متخصص مجرب در این زمینه احساس می‌شود. در این مورد به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مهمترین ویژگی مشاور آنست که توانسته باشد این مسیر را با خوب یت پیموده باشد و از راه چاه آگاه باشد.

۴- تحقيق صحیح اصولی:
یکی از کلید عبارت ‌های مهم در موفق یت تحصیلی بخصوص خوب یت در کنکور آشنایی داوطلب با تکنیک اصول تحقيق است. امروزه بر فردی پوشیده نیست که تحقيق برای کنکور یک مقوله پیچیده علمی است نیازمند راهنمای است.

با بیشتر شدن رقابت در کنکور علمی تخصصی شدن سؤالات فقط افرادی می‌توانند در این مبارزه نفس‌گیر پیروز شوند که با تکنیک‌ها روش‌های تحقيق آشنا باشند.

روش صحیح تحقيق روشی است که با صرف کمترین زمان و انرژی از سویی باعث تسلط کامل دانش‌آموز بر مطالب کتب درسی شود و از طرف دیگر ثبات معلومات را در ذهن او تضمین نماید. در شماره‌های آینده به این مقوله بیشتر پرداخته می‌شود.

۵- بهداشت روان :
تأثیر بهداشت سلامت روان را بر فرآیند یادگیری، پیشرفت تحصیلی و حفظ تقویت انگیزه داوطلب نمی‌توان انکار کرد. در واقع بهداشت و آرامش روان بستری مناسب جهت نیل به هدف را فراهم می‌آورد. علت شکست بسياري از داوطلبان مستعد کوشا در کنکور عدم تأمین آرامش سلامت روان است. آفت‌های بهداشت روان از این قرار است.

الف) افسردگی: افسردگی نوعی ناراحتی و اندوه كم شدن غیرطبیعی سطح شآدم انی در آدم است. افسردگی سبب می‌شود داوطلب انرژی ضروری را برای دنبال کردن برنامة تحصیلی خود، نداشته باشد در میانة راه سرد و متوقف شود رابطه بین افسردگی و هجوم افکار منفی و مشغولیت بیش از میزان فکر به این افکار و متعاقباً از دست دادن قدرت تمرکز افت کیفیت یادگیری، کاملاً اثبات شده است.

ب) اضطراب : اضطراب ‌های روانی چنانچه بی‌قاعده و بیش از میزان معمول باشند آرامش فرد را به مخاطره انداخته او را از پیشرفت تحصیلی باز می‌دارند.
ج) استرس از ناکامی: ترس از ناکامی که داوطلبان از آن به عنوان «اضطراب » و «دلشوره» یاد می‌کنند آفتی است که موفق یت هر داوطلب کنکور را تهدید می‌نماید. این ترس و نگرانی غیر موجه از آینده تمام وجود داوطلب را تسخیر می‌کند و بستر مناسب برای رشد ثبات هرگونه دانش مفید را از بین می‌برد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل

روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل در این مطلب میخواهیم به بررسی روش های یادگیری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس
خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان